Algemene voorwaarden

KvK-nummer: 83194673
SpabadLimburg is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Vita Maro BV. Adres: Dr. Nolenslaan 149, 6136 GM Sittard

1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, aanbiedingen en leveringen van SpabadLimburg

1.2 Van de algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien de koper en Spabadlimburg dat schriftelijk nadrukkelijk zijn overeengekomen, de overige algemene voorwaarden blijven hierbij uiteraard altijd van kracht.

2. Betalingen en Prijzen

2.1 Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan welovereenkomst met Spabadlimburg te mogen claimen of te veronderstellen.

2.2 Spabadlimburg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2.3 De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

2.4 Spabadlimburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

2.5 Indien een klant te laat is met betalen of niet betaald heeft is Spabadlimburg te allen tijde gerechtigd om de werkzaamheden of leveringen stop te ze zetten.

2.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn (zonder ingebrekestelling van rechtswege verzuim) is de klant een rente van 2% per maand verschuldigd en tevens de gemaakte of te maken buitengerechtelijke incasso kosten.

2.7 De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw

2.8 In het geval van een tussentijdse prijs stijging is Spabadlimburg altijd gerechtigd om dit door te rekenen naar de klant. Ook bij een reeds bestaande overeenkomst. Mits de klant hier niet mee akkoord gaat is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen na melding te ontbinden.

2.9 Indien Spabadlimburg twijfelt aan de kredietwaardigheid van een koper kan er worden gevraagd dat koopsom vooruit wordt betaald.

2.10 Bij bestelling via de website van Spabadlimburg kunt u betalen middels bankoverschrijving naar onderstaand bankrekeningnummer:
Spabadlimburg
IBAN: NL58RABO 0370065263
BIC: RABONL2U
Gebruik hierbij uw klantnaam als betalingsreferentie. Uw bestelling wordt pas verzonden als wij de betaling ontvangen hebben.

3. Eigendomsbehoud

3.1 Alle door Spabadlimburg geleverde artikelen blijven tot deze volledig zijn betaald eigendom van Elite Wellness totdat alle verschuldigde bedragen volledig voldaan zijn.

4. Aflevering en levertijd

4.1 De bij de aankoop afgesproken levertijden zijn een indicatie. Uiteraard streven wij hier binnen te blijven. Mochten de levertijden toch afwijken dan kan hiervoor geen schadevergoeding of recht tot annuleren aan worden ontleend. Tenzij na overleg met Spabadlimburg wordt besloten dat de levertijd te ver word overschreden en de betreffende klant hier grote last van ondervind.

4.2 Spabadlimburg mag derden inschakelen voor de levering, plaatsing en of reparatie van door ons geleverde producten.

4.3 Voor levering van een spa dient altijd een verharde en vlakke waterpas ondergrond aanwezig te zijn dit is verantwoording van de koper want de jacuzzi heeft geen stelpoten. Indien de ondergrond niet waterpas is zal de jacuzzi niet bijgesteld kunnen worden door ons. Het is ook de verantwoording van de koper te zorgen dat er voldoende doorgangsruimte is en verharde toegang om de spa te kunnen plaatsen. Dit kan aan de hand van de gegeven afmetingen van de spa bij de aankoop.

4.4 Indien er bij plaatsing van de jacuzzi, zwemspa of sauna niet rondom 50cm werkruimte beschikbaar is bij montage, behouden wij het recht om extra montagekosten in rekening te brengen. Of extra kosten te berekenen voor een extra bezoek indien wij het niet in de gereserveerde tijd kunnen monteren.

5. Garantie

5.1 De garantievoorwaarden voor onze spa’s kunt u bekijken op:
www.spabadlimburg.nl

5.2 Wat niet onder garantie valt is normale slijtage, gebreken die optreden door niet inachtneming van de bediening en onderhoudsvoorschriften door de koper. Verkeerd aangelegde elektriciteit aansluiting door de koper, slechte ondergrond. Door de koper bij derden aangekochte onderdelen. De spa dient vrij toegankelijk en vrij bereikbaar te zijn voor de monteur.

5.3 Spabadlimburg is niet verantwoordelijk voor verkeerd aansluiten, verkeerd gebruik of wijzigingen aangebracht door de koper.

5.4 Indien de spa niet op een vlakke verharde ondergrond staat en daardoor de constructie van de spa schade oploopt is Spabadlimburg daarvoor niet verantwoordelijk. Ook dient te klant te beschikken over eventuele vergunningen. Extra werkzaamheden die nodig zijn bij de plaatsing worden seperaat in rekening gebracht aan de klant.

5.5 Alle garanties gelden enkel voor de eerste eigenaar op het adres wat bij de verkoop is afgesproken.

5.6 Spabadlimburg is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

6. Reclamering

6.1 Reclamering in het geval van zichtbare gebreken dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na de levering van het product te geschieden. Reclamering in het geval van niet zichtbare gebreken dient ook uiterlijk binnen 7 werkdagen na de levering van het product te geschieden.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is altijd het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil is zal dat altijd worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

7.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal ieder geschil tussen koper en verkoper, indien de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Maastricht. Spabadlimburg blijft echter ook bevoegd om de koper te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Spabadlimburg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan roerende of onroerende goederen van de koper bij het plaatsen van de spa, tenzij kan worden aangegeven dat dit is gebeurd door roekeloosheid of opzet.

8.2 De koper is geheel verantwoordelijk voor de toepassing en wijze van gebruik van de door hem bij Spabadlimburg aangekochte producten.

8.3 Onze jacuzzis en zwemspa’s zijn gemaakt voor buitengebruik. Mocht besloten worden dat deze binnen worden geplaatst dan is dit altijd op eigen risico klant. Spabadlimburg is nooit aansprakelijk voor enige waterschade / gevolgschade bij binnen of buiten geplaatste jacuzzi’s en zwemspa’s.

9. Wijzigingen

9.1 Mocht deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.spabadlimburg.nl/algemene-voorwaarden.

Verkoop- en productinformatie

Verkoopinformatie

 • Afhalen van producten. Prijzen zijn gebaseerd op zelf meenemen.
 • Garantieperiode is minimaal 2 jaar, afhankelijk van merk en type kan dit langer zijn. Dit staat omschreven op de orderbevestiging of uw factuur.
 • Vastgestelde prijzen. Wij hanteren een laagste prijs garantie, informeer naar de voorwaarden.
 • Garantie: 2 jaar volledig. Onderhouds- of beschermingsmiddelen dient u zelf aan te brengen. Het is verplicht om de juiste onderhoudsproducten te gebruiken om de garantie te waarborgen.
 • Schade door slechte waterkwaliteit, onjuist onderhoud of oneigenlijk gebruik vallen buiten garantie.
 • Bij ontbinding van de order betaald u 20% van het aankoopbedrag en 80% indien de artikelen al voor u zijn binnengekomen.
 • Bij een invoer- of notatiefout dient u het juiste (sub)totaalbedrag: aantal(len) x stuksprijs/bedrag(en) opgeteld, te voldoen.

Productinformatie

 • U heeft voor alle artikelen de productinformatie ontvangen.
 • Deze kunnen in werkelijkheid ca. 2 cm. Afwijken.
 • Bescherming- en onderhoudsmiddel(en). Er is altijd een passend onderhoudsmiddel in onze winkel (op bestelling) verkrijgbaar. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur en voorkomt problemen. Indien andere onderhouds- en reinigingsmiddelen worden gebruikt vervalt de garantie.
 • Het gebruik van afdekhoezen is op eigen risico. Gebruik van afdekhoezen kan leiden tot vlek en/of -schimmelvorming, hierop kunnen wij geen garantie geven.
 • Alle artikelen zijn verkleuringsgevoelig, direct zonlicht verhoogt dit risico. Per materiaalsoort verschilt het aantal zonuren voordat verkleuring plaatsvindt.
 • De kleur kan altijd afwijken van de staal en/of het showmodel. Bij bestelling van dezelfde kleur op verschillende artikelen, dient u rekening te houden met onderling kleurverschil (afwijkende productie op verschillende momenten/locaties vanuit andere grondstoffen/kleurbadges).
 • Bescherming van vloeren. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Controleer daarom altijd vooraf de onderzijde van de spa en geschiktheid voor de vloer.
 • Eventuele beschadigingen binnen 2 dagen na leverdatum melden, nadien vervalt de garantie op uiterlijkheden.

Stroomvoorziening

 • Stroomaansluiting volgens aansluitwaarde bij opgave verkoopadvies van spa.
 • Spabadlimburg is niet verantwoordelijk voor de aansluiting in de meterkast. Hiervoor dient een gecertificeerd elektricien te worden ingeschakeld om correct aan de gevraagd aansluitwaarde te voldoen.

Levering

 • Opslag voor latere afhaling of bezorging is mogelijk indien tenminste 25% van de orderwaarde is aanbetaald, kosten hiervoor zijn € 120.- per maand als dit langer duurt dan bij verkoop besproken.
 • Afhalen kan nadat u van ons bericht heeft ontvangen dat het product voor u klaarstaat.
 • U kunt contant, voorkeur per pin (creditcard niet mogelijk) betalen. Wij mogen kunnen helaas geen biljetten van € 500,- en € 200,- in ontvangst nemen.
 • Alleen voorraad artikelen binnen 8 dagen onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking, geen geld retour op spa’s. Artikelen welke speciaal voor u zijn besteld kunnen niet worden geruild. Uitverkoop en showroom modellen mogen niet geretourneerd worden.
  Extra kosten voor transport en installatie worden aan u doorberekend.
 • U bent zelf verantwoordelijk dat de bestelde spa op de besproken plek past en dat deze naar de juiste plek vervoerd kan worden. Als er een kraan benodigd is, kan deze er tegen de kraankosten erbij besteld worden.
 • Alleen begane grond, verhard, voldoende breed, minimaal 110 cm en minimaal 240 cm hoog bij een spa van 215 x 215 cm. Zonder trappen.
 • Wanneer er een bezorgafspraak is gemaakt en er is niemand thuis worden de gehele bezorgkosten in rekening gebracht.
 • Service aanvraag. Mocht er onverhoopt iets niet goed zijn, willen wij u vragen de klacht online te melden via info@spabadlimburg.nl. Klachten n.a.v. levering (afhaal/bezorging) dienen binnen 7 dagen te worden gemeld. Klachten ontstaan tijdens gebruik dienen binnen 1 maand te worden gemeld. Indien het probleem visueel zichtbaar is graag direct foto’s hierbij uploaden. Indien dit niet lukt helpen wij u graag. U kunt meerdere problemen in een melding aangeven, Na melding ontvangt u zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.
 • Verpakkingsmaterialen worden standaard niet mee retour genomen.
Close
Categorieën